Elektroniczna rejestracja kolejki do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Opocznie

Przeczytaj uważnie

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UMAWIANIA WIZYTY W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Regulamin Usługi Rezerwacji Internetowej

Aby zarejestrować się do kolejki należy wybrać interesującą nas usługę, następnie wybrać dogodną datę oraz godzinę, uzupełnić wymagane dane. W celu zatwierdzenia formularza rezerwacyjnego należy zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wcisnąć przycisk ZAREZERWUJ WIZYTĘ, wówczas wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Na wskazany w formularzu adres poczty zostanie wysłana wiadomość z potwierdzenia terminu wizyty. W umówionym terminie (przed wybraną godziną) należy zgłosić się w Wydziale Komunikacji do pracownika obsługującego biletomat.

WAŻNE! Do rejestracji należy zabrać ze sobą tablice rejestracyjne pojazdu.

  • Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja.
  • W wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.
  • Obok grup spraw widnieją odnośniki do BIP zawierającego wykaz niezbędnych dokumentów.
  • WAŻNA INFORMACJA! Rezerwacja danego terminu i godziny dotyczy TYLKO jednego pojazdu lub jednej sprawy. W przypadku większej ilości spraw należy rezerwować kolejne terminy.
  • Właściciele pojazdów mają obowiązek podania właściwych danych w formularzu rezerwacji (Imię, Nazwisko, e-mail, nr tel., nr rej. lub nr VIN pojazdu, którego dotyczyć ma sprawa).
  • Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
  • Jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc w systemie elektronicznej rejestracji do kolejki.
  • Numer VIN (17 znaków) jest wymagany w przypadku rejestracji do kolejki Rejestracja Pojazdów. W przypadku braku numeru VIN należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Wpisanie niewłaściwego numeru VIN lub numeru rejestracyjnego pojazdu skutkuje odmową obsługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opocznie. Starostwo Powiatowe w Opocznie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rezerwacji internetowej ma prawo do usunięcie rezerwacji internetowej bez podania przyczyny.
  • Elektroniczna rejestracja kolejki pozwala na umówienie wizyty w Wydziale Komunikacji z maksymalnie 30 dniowym wyprzedzeniem.

Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało anulowaniem rezerwacji oraz odmową bezpośredniej obsługi klienta na sali operacyjnej.

Uwaga! Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu można dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej.